Kort information om de enkätundersökningar som hittills genomförts inom PANIS:

För medlemmar i PANIS finns mer detaljerad information om enkäterna här.

 

·        En första enkät om förekomst av hicka hos cancerpatienter i palliativ vård gjordes hösten -02. Nio palliativa enheter deltog, svaren från 250 patienter analyserades. 13 % av patienterna hade besvärats av hicka under den senaste veckan, en majoritet av dem hade en gastrointestinal tumör.

 

·        En enkät om förekomst av antitumoral behandling i palliativ vård gjordes våren -03 och resultatet presenterades på läkarstämman i november -03. 13 enheter deltog och 523 patienter var möjliga att analysera. 35 % av patienterna hade pågående cytostatikabehandling på annan klinik.

 

·        En enkät om opioidanvändning i palliativ vård gjordes hösten -03. 15 enheter deltog och 740 patienter analyserades. 2/3 av patienterna behandlades med en opioid och av dem hade 90 % en stark opioid.

 

·        En enkät om förekomst av transfusionsbehandling och EPO behandling i palliativ vård gjordes våren-04. 22 enheter deltog och 1046 patienter registrerades. 18 % av cancerpatienterna hade fått blodtransfusion under den senaste månaden. 49 % fick behandlingen i hemmet. 13 % av cancerpatienterna hade behandling med EPO-preparat.

 

·        En enkät om kortisonbehandling i palliativ vård gjordes hösten -04. 30 enheter deltog och 1292 patienter registrerades. 52 % av cancerpatienterna behandlades med kortison och 85 % av dessa använde Betapred. 75% av patienterna som använde kortison hade ulcusprofylax.

 

·        En enkät om vätskebehandling och nutrition i palliativ vård gjordes våren -05. 34 enheter deltog och 1531 patienter registrerades. 12 % hade fått parenteral vätska/nutrition under den senaste veckan, 8 % av cancerpatienterna fick näringsdropp. 3 % av patienterna fick enteral nutrition (sondmat).

 

·        En enkät om smärtbehandling med gabapentin, pregabalin och ketamin i palliativ vård gjordes hösten -05. 42 enheter deltog och 1705 patienter registrerades. 7 % av patienterna behandlades med gabapentin eller pregabalin och de vanligaste indikationerna var cancerrelaterad smärta av huvudsakligen neurogen typ eller cancerrelaterad blandsmärta. Positiv effekt sågs hos en majoritet av patienterna.

 

·        En enkät om förekomst av sederande behandling i palliativ vård gjordes våren –06. 51 enheter deltog och 2021 patienter registrerades. 22 patienter hade sederande behandling (1 %) och midazolam var det vanligaste läkemedlet. Den vanligaste orsaken till behandlingen var svår ångest. Undersökningen visade att patient och närstående medverkade i mycket hög utsträckning i beslutet om sederande behandling.

 

·        En enkät om läkemedelsbehandling av illamående och kräkningar gjordes våren -07. 46 enheter deltog och 1703 patienter registrerades. 54 % av patienterna hade sådan behandling ordinerad, men betydligt färre hade en pågående behandling. Primperan var det vanligaste ordinerade läkemedlet mot illamående. Drygt hälften av patienterna upplevdes ha god effekt av illamåendebehandlingen.