På denna sida får du fortlöpande information om vad som händer i PANIS

 

Oktober-08:

Höstens enkät om patienter med prostatacancer skickas ut, registrering under vecka 42 – 47. Denna enkät använder den nya versionen av webverktyget Survey Generator.

 

Juli-07:

Ny enhet i PANIS:

·         Mellannorrlands Hospice i Sundsvall

Den palliativa vårdavdelningen på Ängelholms sjukhus har upphört och enheten lämnar därför PANIS.

 

 

Juni-07:

Resultatet av vårens enkät om illamåendebehandling finns redovisat på medlemssidorna.

En poster kring resultaten från enkäten våren 2006 om sederande behandling presenterades på EAPC-kongressen i Budapest av Anders Birr och Gunnar Eckerdal.

 

 

Mars-07:

Ny enhet i PANIS:

·         Palliativa vårdenheten i Värnamo

 

 

Februari-07:

Vårens enkät om behandling av illamående i palliativ vård skickas ut, registrering under vecka 9 - 13.

 

 

December-06:

Eftersom PANIS maillista inte används beslutade vi på styrgruppsmötet 2006-12-06 att lägga ned listan.

Ny enhet i PANIS:

·         Palliativa rådgivningsteamet i Hudiksvall-Nordanstig

 

Oktober-06:

Höstens enkät i PANIS är en telefonenkät om läkemedelsanvändning i palliativ vård, ett projekt som drivs vid ASIH Långbro Park i Stockholm. Denna enkät ersätter höstens traditionella registreringsenkät.

 

Juli-06:

Ny enhet i PANIS:

·         Palliativa rådgivningsteamet i Kronobergs län

 

Maj-06:

PANIS har nu registrerat data från över 9000 patienter i specialiserad palliativ vård.

Resultatet av enkäten om sederande behandling finns redovisat på medlemssidorna.

En poster kring resultaten från enkäten hösten 2005 om smärtbehandling presenterades på EAPC-kongressen i Venedig av Eva Gyllenhammar och Peter Strang. På samma kongress hade Staffan Lundström en muntlig presentation av resultaten från nutritionsenkäten våren 2005.

Beslutsprotokoll från styrgruppens möte 2006-05-23 finns nu tillgängligt på medlemssidorna.

Ny enhet i PANIS:

·         Palliativa enheten i Helsingborg

 

April-06:

Ny enhet i PANIS:

·         Avd 1, Närsjukvården, Ängelholms sjukhus

 

Mars-06:

Nya enheter i PANIS:

·         Smärtenheten på universitetssjukhuset i Malmö.

·         Palliativa enheten i Trelleborg

 

Februari-06:

Vårens enkät om sederande behandling i palliativ vård skickas ut, registrering under mars och april.

 

December-05:

Beslutsprotokoll från styrgruppens möte 2005-12-06 finns nu tillgängligt på medlemssidorna.

Ny enhet i PANIS:

·         AHS Avancerad Hemsjukvård och palliativ vård Råslätt och Norrahammar, Jönköping

·         Strängnäs PAH

 

November-05:

Resultatet av smärtenkäten finns redovisat på medlemssidorna.

Ny enhet i PANIS:

·         KVH i Hässleholm/Kristianstad

 

Oktober-05:

Nya enheter i PANIS:

·         PAH, Valdemarsviks vårdcentral

·         Ekhagens gästhem, Jönköping

·         Enheten för palliativ medicin, länssjukhuset i Kalmar

·         Palliativa enheten Oasen, Vetlanda

·         Palliativa enheten, LAH-kliniken i Motala

·         Palliativt team Uddevalla sjukhus/NÄL

 

September-05:

Höstens enkät om smärtbehandling med gabapentin, pregabalin och ketamin skickas ut, registrering under september och oktober.

Palliativa enheterna i Strängnäs och Eskilstuna har lämnat PANIS eftersom kontaktpersonerna har tillträtt andra tjänster.

Ny enhet i PANIS:

·         ASIH Järfälla Upplands Bro, Stockholm

 

Juni-05:

Resultatet av vätskeenkäten finns redovisat på medlemssidorna.

 

Maj-05:

Feedback och resultat av PANIS enhetsinventering finns på medlemssidorna.

Nya enheter i PANIS:

·         Palliativa teamet Hemsjukvården centrum, Göteborg

·         Gästhemmet Svalan, Värnamo

 

 

April-05:

En artikel om PANIS publiceras i Läkartidningen nr 16-2005.

PANIS har nu sedan starten 2002 registrerat data från fler än 5000 patienter i specialiserad palliativ vård.

En poster om vår transfusionsenkät presenterades av dr Ulla Martinsson, Uppsala, på EAPC kongressen i Aachen.

Nya enheter i PANIS:

·         LAH Linköping

·         Avd 71, palliativa enheten, SU/Sahlgrenska Göteborg

·         Palliativa enheten Manteln, Nyköpings lasarett

·         Primärvårdsansluten Avancerad Hemsjukvård i Heby

 

Mars-05:

Nya enheter i PANIS:

·         ASIH Sundsvall

·         Palliativa teamet i Bollnäs

 

Februari-05:

Vårens enkät om vätskebehandling skickas ut, registrering under mars och april.

Resultatet av kortisonenkäten finns redovisat på medlemssidorna.

 

December -04:

Kortisonenkäten har avslutats. 30 enheter deltog och 1292 patienter registrerades.

Beslutsprotokoll från styrgruppens möten finns nu tillgängliga på medlemssidorna.

En inventering av alla enheter görs i enkätform under tiden 1/12 – 14/1-05.

Nya enheter i PANIS:

·         HSV Väster i Göteborg/Västra Frölunda

 

November-04:

PANIS egen maillista startas den 11 november. Mer information här.

Nya enheter i PANIS:

·         Palliativ medicinskt centrum (PMC) i Lund

·         Palliativa rådgivningsteamet/MOH i Halmstad

 

 

Oktober-04:

PANIS har erhållit godkännande för sitt arbete från etikprövningsnämnden i Stockholm.

Nya enheter i PANIS:

·         MOH-teamet i Mora/Orsa

·         Palliativa teamet sjukhuset i Varberg

·         Palliativa teamet i Borås

·         Palliativa teamet i Gävle

·         Onkologens LAH i Västerås

 

September-04:

Höstens enkät om kortisonbehandling skickas ut, registrering under oktober månad.

PANIS hemsida lanseras den 28 september.