Kontakt:

 

Koordinator i PANIS: Staffan Lundström, med dr, överläkare palliativa enheten, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, 112 35  Stockholm, Telnr 08-617 12 00 (vx).

 

I styrgruppen ingår förutom koordinatorn:

Eva Gyllenhammar, överläkare, bitr verksamhetschef, ASIH Väsby-Sigtuna och Sollentuna

Ulla Martinsson, med dr, överläkare Onkologkliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala

Peter Strang, professor, överläkare, Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem