Här får du en sammanfattande information om PANIS:

 

”- Undrar om det är fler än jag som tycker att det blir allt fler palliativa patienter som får näringsdropp i livets slutskede?”

 

”- Det där med nattsvettningar, hur pass vanligt är det egentligen hos våra patienter?”

 

”- Är Dolcontin fortfarande den vanligaste långverkande opioiden i palliativ vård?”

 

 

Visst funderar vi ibland på både små och stora frågor kring symtomförekomst, behandlingstraditioner och problem inom den palliativa vården? Men hur skall vi få svar på dessa frågor? Det är inte alltid läroböckerna kan hjälpa oss. Och på den egna enheten är det alldeles för få patienter för att kunna studera detta.

 

Hösten 2002 bildades ett palliativt forskningsnätverk i Stockholm-Uppsala området för att se om det i nätverksform var möjligt att samla in data från ett tillräckligt stort antal patienter för att ge svar på olika frågeställningar. Vi var från början 11 palliativa enheter med 350 inskrivna patienter och har nu vuxit till att bli ett nationellt nätverk med enheter spridda över hela landet. Över 2500 patienter finns inskrivna på dessa enheter och uppskattningsvis täcker vi i dagsläget cirka 90 % av den specialiserade palliativa vården i Sverige. Genom enkla enkäter där den deltagande läkaren registrerar sina inskrivna patienter har vi studerat frågor som:

 

Enkäterna genomförs en gång per termin och den enskilde läkaren eller sjuksköterskan registrerar sina patienter i ett webverktyg som möjliggör omedelbar feedback i form av rapporter över resultatet från den egna enheten samt från hela nätverket. Resultaten presenteras på konferenser och kongresser samt publiceras i tidskrifter.

 

Arbetet leds av en styrgrupp och finansieringen av verksamheten sker genom anslag från myndigheter och fonder. Vi arbetar helt oberoende av industrin.

Mycket av det som gjorts hittills har varit en form av kvalitetsarbete, men de resultat som har tagits fram kan också vara en grund för fortsatt forskning.

Nätverket kan också vara ett sätt att komma i kontakt med andra palliativa enheter i landet för att få tips och ta del av erfarenheter. Tillsammans kan vi bidra till utvecklingen av den palliativa vården i vårt land.

 

Tycker Du att detta låter intressant? Vill Du veta mer eller kanske rentav gå med i PANIS med din enhet? Kontakta PANIS koordinator Staffan Lundström via mail eller på telefon 08-617 12 00  för mer information.

 

 

Välkommen!

 

 Ladda ner denna information i pdf-format.